First Aid For All: Elsősegély tanfolyam általános iskolásoknak Csíkszeredában

Egyesületünk küldetése, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen különféle alapvető életvezetési készségek elsajátítására és fejlesztésére. 

Projektünk a Romániai Synevo és a Medicover   támogatásában, a Hargita Megyei Vöröskereszttel partnerségben  jött létre azért, hogy az V.-VIII.-as korosztályú diákokat elengedhetetlenül fontos tudással és képességekkel vértezze fel, melyek átadása országunkban sajnos még mindig nem képezi a formális oktatási program részét. 

A nagy múltra visszatekintő Vöröskereszttel való közös munka révén biztosítjuk, hogy tananyagunk ne csak informatív, hanem teljességgel gyakorlatias és életszerű legyen. Reményeink szerint  tevékenységünk az egész közösség figyelmét felhívja az idejében történő elsősegélynyújtási készségfejlesztés fontosságára, ezáltal egy biztonságosabb és reziliensebb környezetet teremtve úgy a jelenben, mint a jövő generációi számára.

Legfőbb célkitűzések:

700 diák és 28 pedagógus kiképzése szakszerű elsősegélynyújtásból

magyar nyelvű elsősegély munkafüzetek összeállítása

700 db. kétnyelvű munkafüzet kinyomtatása

minden résztvevő általános iskolának jól felszerelt elsősegély táska biztosítása

a résztvevők vészhelyzeti felkészültségében és reagálási készségeiben 30%-os mért javulás (előzetes és utólagos tesztelési eredmények alapján)